Markray Corporation (RVBR) משלימה את הרכישה של Keshe Foundation Global, Inc. Organization

Companies Mentioned:

Primary Exchange: OTC PINK
Under the Symbol: RVBR

$0.02

$0.0002

1.03%


Markray Corporation (RVBR) משלימה את הרכישה של Keshe Foundation Global, Inc. Organization

Thursday, September 19, 2019 9:45 AM

גלנדייל, קליפורניה, 19 בספטמבר גלנדייל, קליפורניה, 19 בספטמבר 2019, (ACCESSWIRE):

Markray Corporation (RVBR) השלימה את הרכישה של Keshe Foundation Global, Inc. (KFGL) Organization באמצעות הסכם להחלפת מניות. Markray Corporation רכשה זיקת שליטה של 100% ב-KFGL בתמורה לחמישה (5) מיליון מניות בכורה. KFGL תתקיים כחברת בת בבעלות מלאה של Markray Corporation. חשוב לציין ש-Keshe Gases in Nano State (GANS) Technology היא אחת מהזרועות התפעוליות בתוך KFGL.

Universal Garment Wash & Dye, LLC הייתה העסק הקודם שהיה קיים בתוך Markray Corporation והסכימה לחזור להיות חברה פרטית ולקחת איתה את כל החובות וההתחייבויות הקיימות. Universal Garment Wash & Dye, LLC החזירה את המניות שלה בחזרה לקופה של Markray Corporation. Markray Corporation נקייה מחובות 100% ואין לה אגרות חוב ניתנות להמרה במניות, 504s, פטורים לפי סעיף 3(a)10 או כל צורה אחרת של מנגנונים מדללים שיכולים להתקיים.

Markray Corporation וחברות הבת שלה גם ישתמשו בפלטפורמות של מדיה חברתית כולל טוויטר, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם והאתר של החברה כדי לעדכן את בעלי המניות שלהן בעתיד הקרוב.

אודות Markray Corporation

Markray Corporation היא חברת החזקות בשלב הפיתוח שמטרתה גיוון והגדלת ערך לבעלי המניות באמצעות סדרה של רכישות ומיזוגים. היא וחברות הבת שלה מחזיקות בקניין הרוחני והמומחיות הטכנית בטכנולוגיות פלזמה כדי לפתח ולהפיץ מגוון רחב של טכנולוגיות משבשות וחדשניות שיגרמו למהפכה תעשייתית חדשה במגזרי שוק כולל אך לא רק חקלאות וביטחון תזונתי, גידול חיות משק, בריאות ורפואה, ייצור חומרים, תחבורה יבשתית, ימית ואווירית, טכנולוגיות תקשורת ונסיעה בחלל וחקר החלל. חברות הבת של Markray Corporation יוצרות שותפויות עם כמה מהחברות הגדולות ביותר ברחבי העולם כדי להחדיר את ההבנה המדעית החדשה והפתרונות המתקדמים לטכנולוגיות, מתקני ייצור וקווי ייצור קיימים. לחברה יש מפת דרכים להתרחבות גלובלית, כולל מחקר ופיתוח בינ"ל ויצירת אזורים תעשייתיים ספציפית בשביל ייצור חומרי גלם בכל יבשת. מצופה ש-Markray Corporation וחברות הבת שלה יהפכו לחברות שכולם מכירים בעתיד הקרוב מאוד, כי הידע הטכני שלהן משנה רבות מנקודות ההתייחסות היומיומיות שלנו, מהבתים והמכוניות שלנו ועד לתקשורת, המזון והבריאות.

הצהרת חוף מבטחים ושל מידע

ההודעה לעיתונות הזאת עשויה לכלול "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בסעיף E21 של חוק הבורסות לניירות ערך 1934 כפי שתוקן (חוק הבורסות), כולל כל האמירות שאינן אמירות של עובדות היסטוריות לגבי הכוונה, הדעה או הציפיות הנוכחיות של החברה, המנהלים שלה או נושאי המשרה שלה לגבי, בין היתר: (1) התוכניות הפיננסיות של החברה ; (2) מגמות שמשפיעות על התנאים הפיננסיים או על תוצאות הפעילות של החברה; (3) אסטרטגיית הצמיחה ואסטרטגיית הפעולה של החברה; (4) ההכרזה והתשלום של דיבידנדים.

המילים "עשויה", "מצפה", "מעריכה", "צופה", "מאמינה", "מתכוונת" וביטויים דומים וואריאציות שלהם ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. המשקיעים מוזהרים שכל מידע צופה פני עתיד כזה אינו ערובה לביצועים עתידיים וכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם מעבר ליכולת השליטה של החברה, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויות במידע צופה פני עתיד כתוצאה של גורמים שונים כולל הסיכונים שהחברה מגלה בהודעות והדוחות שהיא מגישה ל-OTC Markets. החברה טוענת לחוף המבטחים שמספק סעיף 21E(c) של חוק הבורסות לגבי כל המידע צופה פני עתיד.

לפרטים:

M.T.Keshe
747-999-2629
Markray Corporation
[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית ACCESSWIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


Subscribe to alerts from Investor Network
SHARE ARTICLE